Rastlinná výroba

Naše polia sa nachádzajú v katastroch obci Závada v Topoľčianskom okrese. Hospodárime na výmere 400 ha ornej pôdy a 100 ha pasienkov. Nosnými plodinami v osevnom pláne sú repka olejná, pšenica ozimná, jačmeň dvojradový jarný a kukurica siata.


  • Našimi najvýkonnejšími a zároveň aj najvyťaženejšími strojmi sú:
  • Challenger MT 635P
  • Ferguson Dyna VT 8690
  • Valtra T 193
  • Deutz - Fahr 420 
  • Matrot M24 D140 Hellios